Wystawa R. A. Wójcika w galerii " Za Szafą"

Galeria „Za szafą” Okręgu Dolnośląskiego ZPAF po remoncie wznawia działalność wystawienniczą. 22.06.2016  o godzinie 18,00 odbędzie się wernisaż wystawy Ryszarda Antoniego Wójcika „Ag plus – hommage a Gabriel Lippmann”.

Zapraszamy !

 

 

Ryszard Antoni Wójcik

 

Urodził się 5 maja 1957 roku w Jaśle. Odbył studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie w latach 1981–1987. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Polskich Artystów Fotografików. Od roku 1988 jest pracownikiem Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. W roku 2005 założył pierwszą w Polsce Pracownię Konserwacji Archiwalnych Materiałów Fotograficznych kształcącą studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Uprawia własną twórczość artystyczną w dziedzinie malarstwa (w technice temperowej i olejnej), grafiki (drzeworyt, suche techniki wklęsłodrukowe), fotografii (tradycyjne techniki fotograficzne: papier solny, technika białkowa, cyjanotypia, kalitypia, guma dwuchromianowa, pigment, przetłok olejny). Zajmując się ochroną i konserwacją historycznych materiałów fotograficznych współpracuje z archiwami i muzeami państwowymi, między innymi z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zamkiem Królewskim na Wawelu.

 

 

Ag plus — Hommage a Gabriel Lippmann 

Wystawa dedykowana jest Gabrielowi Lippmannowi (1845–1921), laureatowi nagrody Nobla w roku 1908, którego prace dały podwaliny do rozwoju techniki holografii. Pierwsze informacje na jego temat dostarczyła mi lektura książki Mikołaja Ilińskiego Materiały fotograficzne czarno-białe. Było to w latach 1970. Początkowo zwróciłem uwagę na opracowaną przez Lippmanna recepturę czarno-białej emulsji fotograficznej, dającej obraz o bardzo wysokiej zdolności rozdzielczej, sięgającej 3000 linii/1 milimetr.W latach 1980. dowiedziałem się, że Lippmann opracował metodę otrzymywania barwnych obrazów, będących unikatami, nie dającymi się powielać. Obrazy, jakie otrzymywał,  powstawały dzięki interferencji fal świetlnych, a efekt kolorystyczny był odbierany jako barwy spektralne. Niektóre z prezentowanych na wystawie prac powstawały przez wiele lat. Skojarzenia z obrazami natury (pejzaże, roślinność, różne postacie) są grą przypadku, nie były przeze mnie zamierzone. Obrazy, jakie uzyskałem zarówno na podłożu szklanym, jak i papierowym są unikatami. Ich kolorystyka nie wynika z procesów tonowania lub barwienia, ale jest konsekwencją różnej wielkości ziaren lub skupisk srebra metalicznego, uzyskanych w tradycyjnym procesie fotograficznym stosowanym w klasycznej fotografii czarno-białej, z wykorzystaniem halogenków srebra. Tworząc tę wystawę wykorzystałem fabryczne płyty holograficzne i spektralne, preparowane przeze mnie, sporządzałem również samodzielnie emulsje według przepisów Lippmanna, a szeroki zakres chromatyczny prac osiągałem poprzez zastosowanie emulsji srebrowych innego rodzaju.Zainicjowane podczas tworzenia tych obrazów procesy fotochemiczne będą przebiegały dalej, gdyż prace te nie zostały — z premedytacją — ani utrwalone, ani zabezpieczone przed działaniem czasu. Powołując do życia takie obrazy akceptuję ich “dojrzewanie”, licząc na to, że będę mógł być świadkiem ich “starości”.  Ryszard Antoni Wójcik, Kraków, 2015 r.

 


 • upload/b9fa2cfbb50dca9e3502d64c039228eb

  fot.Stanisław Kulawiak 25

 • upload/0566637007a369d4018d171c3fe2c570

  fot.Stanisław Kulawiak 24

 • upload/e8d59d927a3126e4447218e816619533

  fot.Stanisław Kulawiak 23

 • upload/85d9b03cc198c3aaed86d1581c2ef923

  fot.Stanisław Kulawiak 22

 • upload/693ea12c498b797a693c14da692252ea

  fot.Stanisław Kulawiak 21

 • upload/f433f89bcb201d06f8e872c618fe724c

  fot.Stanisław Kulawiak 20

 • upload/72e1b5407517b14d23a7554767042a0f

  fot.Stanisław Kulawiak 19

 • upload/cb4a99401b97bed240aae4f4d740be9c

  fot.Stanisław Kulawiak 18

 • upload/9cee79e505da5233c5a9f292197debd1

  fot.Stanisław Kulawiak 17

 • upload/0a4b7830f42e6c528f48a5a7e800cdcb

  fot.Stanisław Kulawiak 16

 • upload/ec2d3dd45195bb4d2cfaa25ee5bafe57

  fot.Stanisław Kulawiak 15

 • upload/e9563d4414d72ee2dd0be43685dc4d94

  fot.Stanisław Kulawiak 14

 • upload/c5d33b5c45024637c19477808b12af6a

  fot.Stanisław Kulawiak 13

 • upload/d353fec62e97714e34d2b681d4278738

  fot.Stanisław Kulawiak 12

 • upload/6e1d197cc01e1e3da94770bf635e48a2

  fot.Stanisław Kulawiak 11

 • upload/c19480c74137a0be14c06ecf4dcc9b61

  fot.Stanisław Kulawiak 10

 • upload/81dbd5df94de8bec9be856e7d49405f4

  fot.Stanisław Kulawiak 09

 • upload/a9f25f4d559056fabf9a2a9665489293

  fot.Stanisław Kulawiak 08

 • upload/0a7a851f5a517860a69e1ef69c8ccbf1

  fot.Stanisław Kulawiak 07

 • upload/906825b8c55d72c6746b67761131985f

  fot.Stanisław Kulawiak 06

 • upload/26c3c0224623893332ccdd2b40039ea7

  fot.Stanisław Kulawiak 04

 • upload/4144ddbb335b74a96b84a28b3d7ae344

  fot.Stanisław Kulawiak 03

 • upload/e4b252f4e0f5c62faa8d78f01fffb4ee

  fot.Stanisław Kulawiak 02

 • upload/39ebedd980b76d89d80b198a87bc1f78

  fot.Stanisław Kulawiak

 • upload/b419bbba705a830fd5bcecc29c36e5d1

  R. A. Wójcik

 • upload/a4f3da27f24edc65b91def5fc712028b

  R. A. Wójcik

 • upload/212d6f965b859012d1d9b5ec142dca57

 • upload/c548981403627d00c7eaa2642524752f


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS