World Photographic CUP 2015

World Photographic CUP 2015
(Fotograficzny Puchar Świata 2015)
unikalny na całym świecie konkurs fotograficzny dla drużyn narodowych
Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do zgłaszania swoich prac, które będą walczyć o złote, srebrne i brązowe medale!

Termin nadsyłania prac: 7 listopad 2014

(szczegóły poniżej)

 

Wprowadzenie

Federacja Europejskich Fotografów (FEP) chroni prawa fotografów. W skład Federacji Europejskich Fotografów (FEP) wchodzą krajowe zwiazki i stowarzyszenia fotograficzne z następujących państw: Armenia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Malta , Norwegia, Portugalia, Rosja, Serbia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Holandia, Ukraina, Wielka Brytania oraz od 2014 roku POLSKA reprezentowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików.

OFICER  ŁĄCZNIKOWY
Oficerem łącznikowym ze strony Polski jest Marek Czarnecki (QEP) - Prezes Okręgu Kujawsko - Pomorskiego i V-ce Prezes Zarzadu Głównego ZPAF tel. 609 613 400; e-mail: marek@czarnecki.com.pl  

FEP jako centralny organ referencyjny dla Fotografa w UE, reprezentuje ponad 50.000 profesjonalnych fotografów w Europie.

FEP reprezentuje interesy zrzeszonych w skali globalnej fotografów, kładąc nacisk na takie tematy jak edukacja, szkolenia, standardy zawodowe, prawa autorskie itd.. FEP współpracuje przy organizacji imprez krajowych stowarzyszeń członkowskich i międzynarodowych kongresów, promując wymianę prelegentów.

Jednym z celów FEP jest sprawdzanie poziomu kwalifikacji zawodowych fotografów w całej Europie. FEP w 1998 roku dzięki znacznej pomocy British Institute of Photography Professional (BIPP) wprowadziła europejski system kwalifikacji zawodowych:
- EP - podstawowa kwalifikacja zawodowa uruchomiona od wrzesnia 2012 roku
- QEP (Certyfikowany Europejski Fotograf) uzyskało około 450 wykwalifikowanych fotografów z 22 krajów i jest odniesieniem profesjonalnej fotografii w całej Europie. 
- MASTER QEP uzyskało 52 czołowych fotografów europejskich i jest odniesieniem najwyższej jakości.
- Feta - nagroda dla wschodzących talentów
Od 2015 roku zostanie uruchomiony FEP nowy zestaw kwalifikacji dla twórców wideo.

FEP jest również członkiem UEAPME (Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw), International Photographic Council (IPC) - Międzynarodowej Rady Fotograficznej, uznanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

FEP uruchamia regularnie konkursy fotograficzne, które przyciągają najlepszych w fotografii europejskiej.

 

Fotograficzny Puchar Świata - World Photographic CUP 2015
 

World Photographic Cup jest międzynarodowym konkursem innym od tych które znamy.
Oczywiście, istnieje wiele innych konkursów, ale to tylko jest jeden Fotograficzny Puchar Świata.


Komitet organizacyjny World Photographic Cup 2015:
- Federation of European Photographers (FEP),
- the Professional Photographers of America (PPA),
- the United Asian Professional Photography (UAPP),
- the Australian Institute of Professional Photographers (AIPP)
i inne organizacje na całym świecie, z dumą ogłaszają otwarcie drugiej edycji konkursu.
W pierwszej edycji konkursu udział wzięły 22 drużyny narodowe (z danego kraju może być tylko jedna drużyna narodowa) z 4 kontynentów.

World Photogragraphic CUP 2015 osiagnęło już rekordową liczbę zarejestrowanych z 23 krajów: Stany Zjednoczone (zwycięzca CUP 2014), Kanada, Australia, 8 drużyn z Azji (Chiny, Indie, Japonia, Malezja, 
Pakistan, Singapur, Tajwan, Tajlandia) i 12 drużyn z Europy (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Holandia, Norwegi, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania).

Związek Polskich Artystów Fotografików, jako członkiem Federacji Europejskich Fotografów (FEP) również tworzy drużynę narodową.

Zapraszamy członków wszystkich okręgów ZPAF do zgłaszania swoich prac. Walczmy jak inne drużyny o złote, srebrne i brązowe medale.

JAK TO DZIAŁA:

FOTOGRAFICZNY PUCHAR ŚWIATA to konkurs zespołowy. Z każdego kraju może wejść jedna drużyna (nazywamy ją druzyną narodową). Drużyny mogą wprowadzać do trzech zdjęć z każdej z sześciu kategorii:
• Portret
• Ślub
• Komercyjne (w tym reklama, architektura, przemysł, moda)
• Ilustracyjna / Digital Art
• Reportaż
• Krajobraz

Drużyny mogą zdecydować sie  na wybranie zdjęć jednego fotografa w wielu kategoriach. Jednak żąden Fotograf nie może mieć więcej niż jednego zdjęcie w jednej kategorii. Medale (złoty, srebrny i brązowy) będą przyznawane dla indywidualnych twórców w każdej kategorii.

Drużyny otrzymują końcową punktację jako suma punktów ze wszystkich kategorii. FOTOGRAFICZNY PUCHAR ŚWIATA zostanie przyznany drużynie narodowej, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
więcej informacji: http://worldphotographiccup.org/

 

Parametry nadsyłanych zdjęć:
- 4000 px dłuższy bok
- JPG kompresja 10
- sRGB
- zdjęcie podpisane w nazwie: imie i nazwisko - tytuł pracy

Autor może przesłać tylko jedno zdjęcie do danej kategorii, ale może brać udział we wszystkich kategoriach.

Zobacz najlepsze z najlepszych w fotografii w sześciu kategoriach CUP 2014 i poszukaj inspiracji do wyboru swoich zdjęć: http://worldphotographiccup.org/submissions-by-country/


Termin nadsyłania zdjęć: 7 listopad 2014
Zdjęcia prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@zpaf-okp.pl

Końcowy wybór zdjęć zgłoszonych do drużyny narodowej zostanie dokonany przez 3 osobowy zespół stworzony przez ZG ZPAF.
Informacja o wyborze prac do drużyny narodowej: 11 listopada 2014 drogą e-mail

OPŁATY
 W zależności od ilości zdjęć każdy wybrany do reprezentacji uczestnik opłaca indywidualnie 19,50 € / zdjęcie), na konto ZG ZPAF.


Prezentacja drużyny z ub. roku: http://www.zpaf-okp.pl/wpc/

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji:  tel. 601 936 500; e-mail: biuro@zpaf-okp.pl

 

 

  • upload/9967270a8b52d7c5603e872a49fe293f


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS