4 Opolski Festiwal Fotografii

Już po raz 4 odbędzie się w dniach 10-26 października Opolski Festiwal Fotografii. Tegoroczna 4 edycja odbędzie się pod hasłem: "bez granic".


„Bez granic” to temat wieloznaczny i dosłownie wyjątkowo szeroki. Można go jednak odszyfrować na co najmniej trzy sposoby w odniesieniu do tegorocznej
edycji OFFoto. Polscy twórcy prezentowani na wystawach byli w odległych zakątkach świata: Filipiny, Indonezja, Afganistan, Indie, Wenezuela, Rosja i Francja. To co ich łączy, to szczere i subiektywne podejście do miejsc. Dalekie od powierzchownej egzotyki wnikanie w świat codzienny. Fotografowie
rzeczywiście bez granic.

„Bez granic” to także równe traktowanie wszystkich miejsc. Nie ma żadnego limitu, rubieży, skrajności. Nie ma podziału na naszych i innych, tubylców i
sąsiadów. Ożywa tu fotografia humanistyczna w jej ideałach sprzed pół wieku i wielkiej wystawy „Rodzina człowiecza”. W pewnym sensie porzucamy fakty i
współrzędne geograficzne, poznając historie podobne naszym. Tracimy pewność co do lokalizacji. Na plan pierwszy wysuwają się zatem historie ludzi.
Bezkres.

Nieprzypadkowo wszystkie projekty pokazywane podczas OFFoto związane są z fotografią dokumentalną, mniej lub bardziej precyzyjnie trzymając się definicji. Eustachy Kossakowski z cyklem „6 metrów przed Paryżem” to flagowy przykład podejścia konceptualnego, niemniej jednak bazuje na prostym pomyśle wychodzącym z dokumentu. To osobliwy, historyczny i niepowtarzalny opis miasta, poprzez sfotografowanie wszystkich (sic!) istniejących na wjeździe tabliczek z jego nazwą. Prezentowane są także prace Wojciecha Grzędzińskiego i Maksymiliana Rigamontiego, wywodzące się z fotoreportażu prasowego, których finałem okazują się wystawy i książki. Podobnie wychodzące z klasycznego fotoreportażu są cykle Tomasza Tomaszewskiego „Sugar Town” i Grzegorza Wełnickiego "Eli Eli". Jest także miejsce na fotografię podróżniczą w wykonaniu Marka Arcimowicza z ekspedycji na pogranicze Wenezueli i Gujany. Są również cykle stanowiące bardzo wyraźną, autorską wypowiedź – w wykonaniu Piotra Zbierskiego i Adama Pańczuka, w których trudno odróżnić fakty od przetworzeń, gdzie wizja fotografa i spójność opowiadanej historii jest dominująca.

Tym samym temat tegorocznej edycji OFFoto można odczytywać jako refleksję nad granicami fotografii dokumentalnej, zachętę do wyjścia poza sztywne definicje, zwrócenia uwagi na osobowości autorów i ich spojrzenie na tę dziedzinę sztuki. Jest to interesujący moment by przyjrzeć się różnym odmianom tego gatunku oraz efektów końcowych, fotografii, która pełniła jeszcze niedawno funkcję niemal wyłącznie informacyjną i związana była z prasą. Dziś, od wielu lat zmieniająca się i poddająca nowym wyzwaniom, znajduje miejsca na wystawach, w publikacjach książkowych, a także wnika w film i multimedia. Dokument bez granic.

Joanna Kinowska


Wśród artystów swoje prace pokażą m.in. Eustachy Kossakowski, Marek Arcimowicz, Wojciech Grzędziński, Adam Pańczuk, Maksymilian Rigamonti, Tomasz Tomaszewski, Grzegorz Wełnicki, Slav Zatoka, Piotr Zbierski oraz Robert Danieluk zwycięzca pierwszej edycji "Pokaż się". Nie zabraknie promocji opolskich twórców młodego pokolenia - studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego oraz Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Wystawy, spotkania autorskie oraz warsztaty  odbędą się m.in. w: Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Śląska Opolskiego, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Galerii Pierwsze Piętro, Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Galerii im. Jana Cybisa, Studenckim Centrum Kultury.

Opolski Festiwal Fotografii organizowany jest przez Fundację 2.8 (www.dwaosiem.pl), a współfinansowany przez Urząd Miasta Opole.
Szczegóły oraz program znajdziecie na stronie festiwalowej: www.offoto.pl

  • upload/7ec6b256f647a8161e2798c5411823d9

    fot. Grzegorz Welnicki

  • upload/aa90fa64c2c12993c92af3b1b76a4631

    OFF

  • upload/6da8eb114391d70887821de26f50061c

    OFF


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS