Wystawa " DiverCity - miasto dla wszystkich"

Planiści i urbaniści z Norwegii, Islandii i Polski spotkali się we Wrocławiu, aby dyskutować o procesie planowania i rozwoju miast, w którym bierze się pod uwagę potrzeby i możliwości mieszkańców.

„DiverCity – miasto dla wszystkich” to pierwsza zorganizowana na taką skalę konferencja, której idea dotyczyła roli mieszkańców w planowaniu przestrzennym. Współczesne miasto powinno być miejscem różnorodnym, w którym podstawową zasadą rozwoju jest stały dialog z mieszkańcami aby móc odpowiadać na zmieniające się ich potrzeby. Osiągnięciu tych celów służą niewielkie inwestycje mające bezpośredni wpływ na najbliższe otoczenie i aktywność w miejscu zamieszkania. Mikrozmiany dla mieszkańców potrafią znaczyć bardzo wiele.

O tym jak przemyślana architektura poprawia jakość życia mieszkańców miast i pozytywnie wpływa na zmiany społeczne, przekonywał Tarald Lundevall (współautor opery w Oslo i  pomnika pamięci ofiar WTC z norweskiej pracowni architektonicznej Snøhetta, laureat nagrody Miesa van der Rohe).

W obiektywie uchwycił to autor wystawy fotograficznej pt. DiverCity - Armand Urbaniak, znany z realizacji fotograficznych i filmowych (www.armandurbaniak.pl), których bardzo często podmiotem jest człowiek w krajobrazie swojej codzienności. Założeniem wystawy było studium obu miast ograniczone do 11 kategorii tematycznych min. budynek użyteczności publicznej (Opera w Oslo i Teatr Capitol we Wrocławiu), dom jednorodzinny i wielorodzinny, tereny zielone i nadrzeczne, rewitalizacja przestrzeni poprzemysłowych itd. Wystawa prezentuje najciekawsze, ostatnio powstałe lub zmodyfikowane obiekty i rozwiązania przestrzenne Oslo i Wrocławia. Fotograf patrzy z perspektywy mieszkańców, ich codziennych rytuałów, zajęć czy oddawania się czystej radości wolnego czasu. W tych fotografiach odnajdujemy samych siebie  współistniejących z otoczeniem, którego wielką częścią jest architektura i planowanie przestrzeni.

Zdjęcia można oglądać w różnych miejscach Wrocławia do końca października: Rynek Wrocławski (11.09-20.09), Promenada Staromiejska (21-30.09), Kuźnicza (30.09-17.10), Port Lotniczy Wrocław (17-24.10). 

 • upload/b8c9de9c81dfcfa8a09a0213611f28c5

  Teren nadrzeczny Marina we Wrocławiu

 • upload/fe011597ee8c52e1aeb0f6e2c90e98e7

  Przestrzeń publiczna we Wrocławiu

 • upload/6cac78e771c8f351301c75f072be48a5

  Mała architektura we Wrocławiu

 • upload/d35d9d0bd8c2d5c9206fcfc7540eed79

  Teren zielony we Wrocławiu

 • upload/a38a9c523732a55af803201e3910b707

  Mała architektura w Oslo

 • upload/65625a2b0aab11efed941573d615115f

  Dom jednorodzinny we Wrocławiu

 • upload/7b2623520579a5a093921de8fc953791

  Dom jednorodzinny w Oslo

 • upload/1468b18ca253c7a54dec83bad95a6d6e

  Rewitalizacja terenów przemysłowych we Wrocławiu

 • upload/726b2c8a1fb596d345f22c6954b590eb

  Rewitalizacja terenów przemysłowych we Wrocławiu

 • upload/845865848cf25b070b2907dec3e128ec

  Rewitalizacja terenów przemysłowych w Oslo

 • upload/f990ca864b2e97963d3d2394a456b98b

  Rewitalizacja terenów przemysłowych w Oslo

 • upload/96d0d04f4ba355faaadb4ca06d9baac2

  Przestrzeń publiczna w Oslo

 • upload/6eebd6eab69f7a8af79f6082777933e5

  Budynek edukacyjny w Oslo

 • upload/1843543fb15dd944f4947a71642968ca

  Budynek edukacyjny w Oslo

 • upload/1a303d258723471eedf1990a57e30ca2

  Teatr Capitol we Wrocławiu

 • upload/07dd369b9c0bc261a3921f2f85a6df61

  Wnętrze teatru Capitol we Wrocławiu

 • upload/072a706d3e615c216b40e121afcfda21

  Wnętrze opery w Oslo

 • upload/ecc1bd310bbc989189096d2eec4b34b5

  Dom jednorodzinny Wrocław

 • upload/431dd7496b43d052fcc2633acabe6730

  Opera w Oslo

 • upload/b9b02fbbc7ce529afd25ac41f392565e

  Wystaw DiverCity


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS