Wystawy towarzyszące Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - Konteksty Współczesnej Fotografii w Polsce 1947-2017

 

Jeszcze przez jakiś czas można oglądać w Katowicach wystawy towarzyszące Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - Konteksty Współczesnej Fotografii w Polsce 1947-2017.
Niniejsze wydarzenia wpisują się w cykl obchodów jubileuszu 70 lat istnienia Związku Polskich Artystów Fotografików.„W dawnych czasach życie było ciszą. W XIX wieku wraz z wynalezieniem maszyn, narodził się Hałas”.

Luigi Russolo

 

„Lęk przed ciszą nie jest niczym nowym. Cisza spowija ciemny świat śmierci. Bywa, że cisza przepastnego wszechświata wisi nad nami, ogarniając nas. Istnieje głęboka cisza narodzin, spokojna cisza, gdy śmierć zabiera nas z powrotem. Czyż sztuka nie była buntem istoty ludzkiej przeciwko ciszy? Poezja i muzyka powstały, gdy człowiek po raz pierwszy wydał z siebie dźwięk, opierając się ciszy”.

Toru Takemitsu

 

Dźwięk  i  fotografia

Dźwięk towarzyszy nam niemal w każdym momencie naszego życia. Otaczają nas dźwięki cywilizacji oraz dźwięki świata natury. Jesteśmy na nie skazani, czasem sięgamy po określony rodzaj muzyki w sposób świadomy. Pejzaż dźwiękowy stanowi tło wielu naszych doświadczeń i sposób spędzania czasu. Wypełnia ludzkie życie w czasie pracy, zabawy, rozrywki, rytuałów i obrzędów, spełnia rozmaite funkcje w życiu człowieka i wpływa na stan psychiki słuchacza. Muzyka jest jednym z przejawów kultury, który zajmuje się organizowaniem struktur dźwiękowych, fal akustycznych o określonej częstotliwości oraz amplitudzie w funkcji czasu. Jest przekazem o abstrakcyjnym wymiarze, który jest kształtowany w oparciu o dźwięki tworzone za pomocą różnych instrumentów oraz głos.

Medium fotografii może odnosić się do powyższych zagadnień na wiele sposobów. Fotografia w kontekście uniwersum dźwięku może powstawać z inspiracji jego doświadczaniem, proces recepcji może wyzwalać określone wizualne skojarzenia. Poprzez dokonywanie wyboru i zapis określonego czasu, miejsca, zdarzenia oraz działania o charakterze kreacyjnym intermedialny dialog medium fotografii z dźwiękiem może przebiegać, istnieć i występować na poniższych płaszczyznach:

·       fotografia dokumentalna instrumentów oraz urządzeń związanych z tworzeniem muzyki;

·       fotoreportaż z koncertu, sesji nagraniowej;

·       fotografia portretowa muzyków;

·       materiały promocyjne z wykorzystaniem fotografii – projekt okładki, plakatu;

·       fotografia kreacyjna – zastosowanie twórczych środków fotograficznego wyrazu w celu wykonania dzieła inspirowanego muzyką – poszukiwanie wizualnych ekwiwalentów dźwięków;

·       montaż fotografii w funkcji czasu (diaporama, slajdshow, animacja, fotocast, film) – badanie wzajemnych relacji obrazu i dźwięku.

 

 

 

 

Niniejsza wystawa jest prezentowana w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Konteksty Fotografii w Polsce 1947-2017. Wydarzenie wpisuje się w cykl obchodów jubileuszu 70 lat istnienia Związku Polskich Artystów Fotografików.

 

W wystawie udział biorą:

PAWEŁ JANCZARUK

TOMASZ JODŁOWSKI

ANDRZEJ KONIAKOWSKI

JÓZEF LIGĘZA

STANISŁAW MICHALSKI

JANUSZ MUSIAŁ

MACIEJ STOBIERSKI

 

Janusz Musiał, maj 2017

 

 


 

„Przyszedł czas, by i w fotografii polskiej nastąpiło pojęciowe rozróżnienie rzemieślnika i artysty. Nie dlatego, by pomniejszać czy dyskwalifikować rzetelną i fachową pracę rzemieślnika. Po to, ażeby ustalić gatunkową i hierarchiczną odmienność artysty-fotografa i rehabilitować jego sztukę, zagubioną dotąd, jak ziarnko piasku, w morzu rękodzielnictwa zarobkowego lub snobistycznych zabawek”.

 

Jan Bułhak

Fotografika

Pojęcie fotografika zostało użyte po raz pierwszy przez Jana Bułhaka w 1927 roku w tekście Emancypacja fotografii artystycznej w Polsce. W chwili powstania termin (będący syntezą fotografii i grafiki) definiował działalność fotografów, którzy traktowali fotografię jako środek artystycznej wypowiedzi i aspirowali do świata sztuki. Czynili starania o uznanie medium fotografii jako autonomicznej dyscypliny artystycznej na równi z malarstwem czy rzeźbą. Fotografik to fotograf-artysta, który poprzez stosowanie określonego rodzaju technik (np. szlachetne czy tonorozdzielcze) nadawał obrazowi szczególne walory estetyczne i w ten sposób swoje działania lokował bliżej malarstwa czy grafiki. Przeciwny biegun stanowił fotograf-rzemieślnik, zajmujący się wyłącznie fotografią, która pełniła funkcje użytkowe.

W drugiej dekadzie XXI wieku, w dobie mediów cyfrowej rejestracji i postprodukcji pojęcie fotografiki często jest utożsamiane z umiejętnościami modyfikacji i transformacji obrazu na etapie postprodukcji. Współcześnie coraz częściej fotograf lub grafik posługujący się cyfrowym instrumentarium jest twórcą wizualnych przestrzeni. Istota jego działań tkwi w próbie indywidualnego spojrzenia na świat w poszukiwaniu nowych sposobów wyrazu, które są zagnieżdżone na poziomie oprogramowania. Na skutek procesów edycji ulega rozmyciu i zatarciu pierwotny sens i znaczenie pojęcia. W wyniku tego pierwotna fotografia staje się grafiką, a grafika komputerowa przyjmuje postać obrazów cyfrowych łudząco podobnych do fotografii (fotorealistyczna grafika komputerowa).

Kolejna odsłona projektu realizowanego przez kolektyw Kopalnia Obrazu podejmuje próbę wizualizacji pojęcia jakim jest fotografika. Autorzy zainspirowani tematem w swoich pracach podejmują rozmaite tropy. Proponują obrazy natury dokumentalnej oraz obrazy będące efektem kreacji. Stosują rozmaite techniki i procedury postępowania. Powstają wizualne prace otwarte na intermedialny dialog fotografii z estetyką, historią, technologią, narzędziami i procedurami postępowania, które przynależą do innych mediów. Można określić ten stan jako fotografia między mediami, czy obrazowanie natury hybrydowej.

W jaki sposób wybrani autorzy w roku 2017 interpretują stworzone przez Jana Bułhaka w 1927 roku pojęcie fotografika?

Zapraszam na wystawę.

Janusz Musiał, maj 2017

 

Niniejsza wystawa jest prezentowana w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Konteksty Fotografii w Polsce 1947-2017. Wydarzenie wpisuje się w cykl obchodów jubileuszu 70 lat istnienia Związku Polskich Artystów Fotografików.

 

W wystawie udział biorą:

MAGDALENA BARTKIEWICZ

TOMASZ CICHOWSKI

CZESŁAW CHWISZCZUK

TOMASZ DOBISZEWSKI

ANDRZEJ DUDEK-DÜRER

TOMASZ FRONCKIEWICZ

MACIEJ FUCHS

ANTONI GRUNER

SZYMON KACZMARCZYK

ANNA LORENC

JÓZEF LIGĘZA

EWA MARTYNISZYN

STANISŁAW MICHALSKI

ADAM MICHEN

JANUSZ MUSIAŁ

ADAM SIKORA

MACIEJ STOBIERSKI

IWONA WOJTYCZA-FRONCKIEWICZ

LESZEK ŻUREK

 

 


 

„Fotografia to skamieniałe światło”.

W.J.T.Mitchell

 

„Zdaje się, że po łacinie "fotografia" nazywa się: "imago lucis opera expressa", to znaczy obraz wywołany, wyjęty, wyrażony, wyciśnięty (jak sok z cytryny) przez działanie światła".

Roland Barthes

 

Światło

Światło, które Platon nazwał drugim ogniem, jest warunkiem koniecznym, aby dana rzecz była widzialna. Ujawnia i odsłania kształty oraz formy obserwowanego świata, które stają się widzialne dla naszego zmysłu wzroku. Stanowi budulec świata rzeczy i zjawisk, które stają się dzięki niemu dostrzegalne.

Pierwsze trwałe medium i pismo światła to fotografia, która pozwala zarejestrować wybraną scenę, pochwycić i wyrwać ją z nurtu rzeki życia. Światło ukazuje otaczający świat, przyczynia się do powstawania obrazów technicznych za sprawą mediów mechaniczno-optycznej rejestracji.

„Obraz świetlny – cóż za cudowna myśl. Bóg rzekł: Niech stanie się światło, i stało się światło. Człowiek rzekł: Służ mi, o światło, i światło mu służyło”.

J. Weil

 

„Dosłownie rzecz biorąc zdjęcie jest emanacją przedmiotu odniesienia. Od rzeczywistego ciała, które tu było, pobiegły promienie, które dotykają mnie – mnie, który tu jestem. (...) Tak jakby coś w rodzaju pępowiny łączyło ciało fotograficznej rzeczy z moim spojrzeniem. Światło, chociaż niedotykalne, jest tutaj środowiskiem cielesnym, skórą, którą dzielę się z tym lub z tą, która była fotografowana”.

Roland Barthes

 

Niniejsza wystawa jest prezentowana w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Konteksty Fotografii w Polsce 1947-2017. Wydarzenie wpisuje się w cykl obchodów jubileuszu 70 lat istnienia Związku Polskich Artystów Fotografików.

 

W wystawie udział biorą:

PAWEŁ JANCZARUK

TOMASZ JODŁOWSKI

JÓZEF LIGĘZA

STANISŁAW MICHALSKI

JANUSZ MUSIAŁ

MACIEJ STOBIERSKI

Janusz Musiał, maj 2017


  • upload/ed1a695c51d36b7c3528dacf38030ff5

  • upload/0d21383f05693c8214389b8f03f1f0e1

  • upload/9ae46326440610c9c7eaeebc0053ceae


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS