Gloria Artis dla artysty fotografika Janusza Moniatowicza

 

 

Gloria Artis dla artysty fotografika Janusza Moniatowicza

 

Janusz Moniatowicz wybitny artysta fotografik i wydawca związany z Bolesławcem został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prestiżowym Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Medal wręczył Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński podczas uroczystej gali zorganizowanej 20 maja 2017 r. w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przy wsparciu Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Uroczystość miała podniosły charakter, stała się okazją do wspomnień, życzeń i posumowania dokonań artysty, świętującego jubileusz 40-lecia pracy twórczej i 25-lecia działalności wydawniczej. Sukcesy Janusza Moniatowicza  na polu artystycznym z uwzględnieniem współpracy międzynarodowej oraz aktywności wystawienniczej i w zakresie tworzenia publikacji przybliżyła Anna Bober-Tubaj, Dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Zasługi artysty dla Bolesławca omówił Prezydent – Piotr Roman. W swym przemówieniu wyrazy uznania dla artysty przekazał także Andrzej Rutyna – Prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Ponadto odczytano list gratulacyjny Julity Izabeli Zapruckiej – Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Głos zabrali także: Karol Stasik – Starosta Powiatu Bolesławieckiego, występujący  w imieniu swoim oraz obecnych podczas uroczystości Tomasza Gabrysiaka – wicestarosty Bolesławieckiego i Ryszarda Kawki – Przewodniczącego Rady Powiatu Bolesławieckiego oraz Anna Ragiel – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Jelenia Góra.

Podczas  uroczystości gratulacje artyście przekazali pedagodzy i przyjaciele, którzy wspierali Janusza Moniatowicza na drodze fotograficznej kariery: Andrzej Pytliński, Lesław Kasprzycki oraz Krystyna Gay-Kutschenreiter, a także współpracownicy z Czech: Blanka Zázvorková, Jiří Dvořak, Karel Hník i Leoš Erben.  Na sali nie zabrakło grona bliskich znajomych, wśród których byli m.in.: malarz Paweł Trybalski,  rzeźbiarz Zbigniew Frączkiewicz, Anna i Jacek Sawiarscy, Pastor Edwin Pech z parafii Wang w Karpaczu i wielu innych.

Sam artysta nie krył wzruszenia, podczas wystąpienia mówił o swych mistrzach, inspiracjach i doświadczeniach. Wyraził wdzięczność dla pierwszych instruktorów fotografii: Andrzeja Pytlińskiego oraz Edwarda Opały i na ręce jego żony – Stanisławy przekazał kwiaty. Wspominał także swego praskiego wykładowcę Jána Šmoka. Podziękował  rzeźbiarce – Krystynie Gay-Kutschenreiter oraz pedagogowi – Marii Łużniak. Wyraził ponadto wdzięczność dyrekcji Muzeum Ceramiki, które przygotowało do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o przyznanie medalu oraz instytucjom i osobom, zaangażowanym w organizację gali i towarzyszącej jej ekspozycji w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, a także mecenasom, którzy wsparli wydanie katalogu: Helenie Smoleńskiej – Prezes „Ceramiki Artystycznej” Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego, Sławomirowi Grzesiakowi – Prezesowi „Ekoceramiki” Sp. z o.o. oraz Janowi Cołokidzi – prezesowi Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. 

Niespodzianką od organizatorów dla artysty były filmy zawierające nagrania przyjaciół i współpracowników, w których wystąpili: Janina Bany-Kozłowska, Anna Bober-Tubaj, Jiří Dvořak, Leoš Erben, Krystyna Gay-Kutschenreiter, Karel Hník, Lesław Kasprzycki, Marzena Kozanecka-Zwierz wraz z współpracownikami - Magdaleną Bartosiewicz i Andrzejem Chmielewskim, Grzegorz Matoryn, Ewa Ołenicz-Bernacka, Stanisława Opała, Jerzy Paluszczyszyn, Andrzej Pytliński, Grzegorz Sidorowicz, Jana Trawniczek, Tobias Weger z rodziną oraz Blanka Zázvorková. Filmy zrealizował uzdolniony uczeń II Liceum Ogólnokształcącego – Przemysław Kania.

Po uroczystości goście zostali zaproszeni do Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa na wernisaż wystawy jubileuszowej zdjęć artysty pt. „Kilkadziesiąt fotografii”. Artysta zaprezentował na niej zdjęcia podzielone na kilka cykli tematycznych: „Nieborów”, „W ciszy atelier Josefa Sudka”, „Grabarka”, a także pejzaże, fotografie portretowe, martwe natury oraz zdjęcia obiektów ceramicznych. Fotografie powstały na przestrzeni lat 1985-2017.

Janusz Moniatowicz osobiście oprowadził po ekspozycji, odkrywając fascynujący świat wypełniony urzekającą codziennością, spotkaniami z niezwykłymi ludźmi i poetyckim zachwytem nad krajobrazem. Oprowadzając, mówił o technice i okolicznościach powstania poszczególnych  fotografii, ujawniał inspiracje i artystyczną wizję, dając urzeczonym odbiorcom możliwość odbioru na różnych poziomach percepcji. Uczestnicy ekspozycji otrzymali elegancko wydany katalog.

 Janusz Moniatowicz to uznany w świecie artysta-fotografik, czynny zawodowo od 40 lat. Debiutował w 1976 r. autorską wystawą fotograficzną zaprezentowaną w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. W 1986 r. ukończył Wydział Fotografii Artystycznej prestiżowej Filmowej Akademii Sztuk Artystycznych w Pradze (FAMU), jest także absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w Wielkiej Brytanii. Od 1986 r. mieszka w Jeleniej Górze, godzi od 1991 r. pracuje jako niezależny fotograf, wydawca publikacji, głównie o charakterze albumowym.

Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i uczestnik wystaw zbiorowych prezentowanych w muzeach i galeriach na całym świecie, m.in. we Francji, Słowacji, Czechach, Niemczech, Danii, Finlandii i Polsce. Uczestnik plenerów fotograficznych, w tym plenerów aktu. Zdobywca nagród i wyróżnień w przeglądach i konkursach fotografii artystycznej o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in. podczas Salonu Fotografii Artystycznej w Barreiro w Portugalii. Jego prace znajdują się w zbiorach: Victoria & Albert Museum w Londynie (Wielka Brytania), UMPRUM Muzeum w Pradze (Czechy), Institut umĕní – Divadelní ústaw w Pradze, Slovenské národné múzeum – Spišske Muzeum w Lewoczy (Słowacja), Galeria Umelcov Spiša w Spiskiej Nowej Wsi (Słowacja), Muzeum Narodowego w Warszawie – Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, BWA w Jeleniej Górze, Muzeum w Łowiczu oraz w licznych zbiorach prywatnych.

Był uczniem najlepszych fotografów czeskich, m.in. prof. Jána Šmoka, Miroslava Vojtechovskiego, Jaroslava Krejčí i Pavla Štechy. Współpracował z agencją Landscape Only Charliego Waitea oraz Victoria & Albert Museum w Londynie, a także artystami tzw. „Słowackiej Fali”: Tono Stano, Peterem Župníkiem, Kamilem Varga, Vasilem Stanko, Miro Švolík. Od wielu lat jeden z czołowych polskich fotografów, koordynujących współpracę środowiska polskiego, czeskiego i słowackiego.

Wywarł ogromny wpływ na rozwój ruchu fotograficznego w Bolesławcu i Jeleniej Górze. Związany z pracowniami klubami fotograficznymi (SF SM „Bolesławianka” KFF ZDK „Konrad”, KF ZDK „Chemik”, FKF „Polfa”), początkowo jako uczestnik zajęć, potem jako instruktor fotografii. Od 1978 r. prowadził autorskie zajęcia w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Był współzałożycielem i aktywnym członkiem Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego (1981 r.). oraz członkiem Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Uczestniczył w działaniach i pracach jeleniogórskich grup twórczych: „RAJ” i „ZADRA-81”. Od 1989 r. członek Związku Polskich Artystów Fotografików, a od 2007 r. kierownik Oddziału Karkonoskiego Okręgu Dolnośląskiego ZPAF w Jeleniej Górze. Aktywnie działa na rzecz podnoszenia poziomu kwalifikacji artystów‒fotografików, zainicjował wiele działań o charakterze wystawienniczym i plenerowym w Polsce, szczególnie zaś na terenie pogranicza polsko-czesko-niemieckiego.                                       

Wydawca i współwydawca kilkudziesięciu publikacji o charakterze artystycznym, autor ponad 2000 wzorów pocztówek, m.in. ujętych w projekcie „Rzeczpospolita Polska na pocztówkach – województwo dolnośląskie”. Autor zdjęć do wydawnictw albumowych i monografii. Zajmuje się artystyczną fotografią wielkoformatową, technikami szlachetnymi (m.in. przy użyciu gumy wielobarwnej i techniki kolodionowej) oraz historią fotografii. Chętnie posługuje się klasyczną techniką czarno-białą przy wykorzystaniu dziewiętnastowiecznych aparatów. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmuje górska fotografia pejzażowa. Od wielu lat fotografuje zabytki architektury polskiej. Ponadto wykonuje fotografie portretowe i martwe natury, zajmuje się także fotografią lotniczą oraz dokumentowaniem dzieł sztuki.

 • upload/df2f12a056dd14e801780d4a5eae2a22

  Janusz Moniatowicz

 • upload/b9619dc17d7103718e63c1c42f4d7df0

  Janusz Moniatowicz odznaczony Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

 • upload/d038e2f1a4b64b2118cdf1710d4573ed

  Wystawa prac Janusza Moniatowicza w Muzeum Ceramiki

 • upload/73315068c84e3bd2c9d856cc83efc8cc

  Janusz Moniatowicz oprowadza po wystawie

 • upload/1d0adac17473f1d1d28d438cf1c96218

  Janusz Moniatowicz

 • upload/7e6fc900a617bdc93be5bbb99cfac86b

  Anna Bober-Tubaj – Dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

 • upload/7d0cb74ae7f30d60bd0471dafb1f77b6

  Janusz Moniatowicz oraz Stanisława Opała i Maria Łużniak

 • upload/eb958167cc7f756952c835c999a571d6

  Anna Ragiel – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Jelenia Góra

 • upload/9086e88aa00ef76cbb6ce8ee1743fd7d

  Andrzej Rutyna – Prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików

 • upload/12fb45cc1376fd02ede5cd1924a69d25

  Karol Stasik – Starosta Bolesławiecki

 • upload/abb32a27684c3a6ec26002cffdf7c1eb

  Janusz Moniatowicz wraz z mecenasami: Janem Cołokidzi (Ziemia Bolesławiecka), Sławomirem Grzesiakiem („Ekoceramika” ) i Helenę Smoleńską („Ceramika Artystyczna”)

 • upload/ef1ad06075810030c93059038c172064

  Janusz Moniatowicz podczas wernisażu wystawy w Muzeum Ceramiki

 • upload/42691d681d18558f65587c809d5a6106

  Uczestnicy gali

 • upload/b52380fa9be79579a1637f961de898d7

  Piotr Roman – Prezydent Miasta Bolesławiec


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS