Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Katowicach

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Katowicach

Konteksty współczesnej fotografii w Polsce 1947-2017

 

 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a, Katowice

środa 24 — czwartek 25 — piątek 26 maja 2017

W ramach obchodów jubileuszu 70 lat istnienia Związku Polskich Artystów Fotografików

 

Organizatorzy:

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików

 

Rada honorowa konferencji:

Dziekan Wydziału Radia i Telewizji – prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz

Prezes Okręgu Dolnośląskiego ZPAF – Andrzej Rutyna, artysta fotografik

 

Rada programowa / Dyrektorzy artystyczni konferencji i pleneru:

dr hab. Janusz Musiał – artysta fotografik, członek ZPAF

Andrzej Dudek-Dürer – artysta fotografik i plastyk, członek ZPAF i ZPAP

 

 

„Iluzja, czyli złudzenie pojawia się już w początkach fotografii. Ta trudna do określenia cecha zaprzeczała pozornie mimetyczności oglądanego widoku. Coś, co było nie do zatrzymania, pojawiło się w naszej rzeczywistości! Ujawnił się nowy świadek i materialny dowód na istnienie tego co oglądane! To wielkie powiększenie skali doznań naszego ludzkiego poznania! (…) Uczucie obcowania z fotografią staje się podobne do dotknięcia czegoś tajemniczego, co było kiedyś żywą pulsującą materią, a dziś jest tylko kartką papieru!”

 

Jerzy Lewczyński

 


Kilka słów o Konferencji

Fotografia to humanistyczna dyscyplina, która od dekad rozwija rozmaite techniki i technologie, style i tendencje. Obecnie, po wielu latach starań jest uznana jako autonomiczna dyscyplina artystyczna na równi z malarstwem, rzeźbą czy grafiką.

Niniejsza konferencja przyczynia się do pogłębienia świadomości dotyczącej społecznej roli i znaczenia medium fotografii jako uniwersalnego języka współczesnej kultury. Konferencja stawia sobie za cel naświetlenie wielu aspektów związanych z medium fotografii w Polsce. Tworzy panoramę ważniejszych faktów, działań, osobowości i tendencji, które zaistniały w ostatnich siedmiu dekadach.

W 1947 roku Jan Bułhak wraz z grupą najwybitniejszych artystów międzywojennej Polski założył Związek Polskich Artystów Fotografików, który kontynuował tradycje przedwojennego Fotoklubu Polskiego. Kolejne wystąpienia budują pomost pomiędzy tradycjami przedwojennej fotografii, aktywnością Jana Bułhaka, zorganizowaną działalnością ZPAF, intermedialnymi zjawiskami w fotografii, twórczością artystów osobnych m. in. : Zofia Rydet, Stefan Wojnecki, Jerzy Lewczyński, Andrzej Różycki, plenerem jako formą artystycznego spotkania, znaczeniem publikacji drukowanych, dokumentacją filmową jako portretem artysty, fotografią reporterską oraz popularną w drugiej dekadzie XXI wieku cyfrową kreacją obrazu.

Konferencji towarzyszą tematyczne wystawy zbiorowe, które są poświęcone takim zagadnieniom jak: Globalizacja i indywidualność, Światło, Fotografika, Dźwięk i fotografia, Opowieść o człowieku.

Elementem dopełniającym jest plener fotograficzny realizowany na terenie Katowic i Zabrza oraz poplenerowa wystawa i publikacja.

 

Janusz Musiał, maj 2017

 


Wykłady i wystąpienia:

Adam Sobota, Wrocław „Organizacje fotograficzne i koncepcje fotografii”

Krzysztof Jurecki, Łódź „Polityka artystyczna ZPAF w latach 1947-2017. Sukcesy i porażki”

Lech Lechowicz, Łódź „Intermedialne zjawiska w fotografii i sztuce w Polsce drugiej połowy wieku XX”

Zbigniew Tomaszczuk, Warszawa „Fotografia w świecie intermediów”

Henryk Kuś, Lublin „Miejsce osobne – rzecz o twórczości Zofii Rydet, Andrzeja Brzezińskiego, Andrzeja Dudka-Durera, Jerzego Lewczyńskiego, Andrzeja Pawłowskiego, Andrzeja Różyckiego”

Marek Janczyk, Kraków „Inicjowanie negocjacji tożsamościowych w projektach artystów należących do ZPAF. Wybrane działania Stefana Wojneckiego, Andrzeja Różyckiego i Zygmunta Rytki”

Aleksander Żakowicz, Częstochowa „Organizacje fotografów zawodowych Lwowa w latach 1890-1930”

Jerzy Piwowarski, Częstochowa „Jan Bułhak i jego poczynania organizacyjne”

Andrzej Dudek-Dürer, Wrocław „Plener jako forma spotkania i twórczej inspiracji artystycznej – Wobec Miejsca i Czasu… I-V”

Janusz Musiał, Katowice „Leksykon Fotografii – film dokumentalny i zapis wideo jako portret artysty”

Jerzy Piątek, Kielce „Gutenberg się kłania… o potrzebie publikacji drukowanych”

Andrzej Koniakowski, Katowice/Warszawa „Specyfika Pejzażu Śląskiego”

Zbigniew Sawicz, Katowice; Andrzej Koniakowski, Warszawa; Józef Ligęza, Katowice;

    Stanisław Michalski, Czeladź „Katowickie Towarzystwo Fotograficzne”

Józef Ligęza, Katowice „Alfred Ligocki – przyjaciel fotografików”

Małgorzata Malinowska-Klimek, Sosnowiec „Polscy artyści fotograficy członkowie ZPAF

     w praktyce wystawienniczej Galerii Extravagance w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki”

Arkadiusz Gola, Ruda Śląska „Czas rewolucji. Fotografia prasowa na Śląsku

     od 1989 roku do współczesności”

Sławomir Jodłowski, Częstochowa „CYBERFOTO – Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Kreacji Obrazu”

 

Wernisaże wystaw towarzyszących:

• środa 24 maja o godz. 16:30 (ekspozycja do 22 czerwca 2017)

Wystawa zbiorowa członków Okręgu Dolnośląskiego ZPAF „Globalizacja i indywidualność”

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA), ul. Bankowa 11a

• środa 24 maja o godz. 18:00 (ekspozycja do 30 czerwca 2017)

Wystawa zbiorowa członków Oddziału Górnośląskiego ZPAF Okręg Dolnośląski „Światło”

Muzeum Historii Katowic, ul. Ks. J. Szafranka 9

• środa 24 maja o godz. 19:30 (ekspozycja do 30 czerwca 2017)

Wystawa zbiorowa kolektywu Kopalnia Obrazu XIII „Fotografika”

KNST Marchołt, ul. Warszawska 37

Wystawa zbiorowa członków Oddziału Górnośląskiego ZPAF Okręg Dolnośląski „Dźwięk i fotografia”

TVP Katowice, ul. Telewizyjna 1 (ekspozycja od 24 maja do 30 czerwca 2017)

 

Plenery:

czwartek 25 maja od godz. 16:00

Katowice-Szopienice, Walcownia, ul. 11 Listopada

Katowice-Nikiszowiec

piątek 26 maja od godz. 10:00

Zabrze – Łaźnia Łańcuszkowa, ul. Wolności 408

piątek 26 maja od godz. 15:30

Zabrze – Kopalnia Guido, ul. 3 Maja 93

 

Ponadto koncerty zespołów „Planet Y” i „Burza Mózgów” oraz impreza integracyjna

Drzwi Zwane Koniem, ul. Warszawska 37 

 • upload/bdb6e0cb6ac5bb851f0f505fc6173e25

  Fotografika fot. Maciej Stobierski

 • upload/bb0d35b044e560ddd727e0ef37557aab

  Fotografika fot. Janusz Musiał

 • upload/d57a9e3127d3029d29208a3f772bf5ba

  Fotografika fot. Czesław Chwiszczuk

 • upload/4a5131c619f39c71f6a8267fe063043e

  Fotografika fot. Anna Lorenc

 • upload/4434de42764930a29152058a89ffd7fe

  Dźwięk i fotografia fot. Józef Ligeza

 • upload/6c8445042c5ff408e6655a873eb01717

  Dźwięk i fotografia fot. Tomasz Jodłowski

 • upload/e74fc16378dea9730be6b033fcee19f9

  Dźwięk i fotografia fot. Stanisław Michalski

 • upload/3e871f89451c0ac14afb10fbea832964

  Dźwięk i fotografia fot. Paweł Janczaruk

 • upload/354a735bdec69cde50556da8f7f6327f

  Dźwięk i fotografia fot. Maciej Stobierski

 • upload/59e727ac301813005b434c20bb7d4077

  Światło fot. Stanisław Michalski

 • upload/daa84a620def95f9efea72f556be885b

  Światło fot. Paweł Janczaruk

 • upload/b45999881c5bfd2c4df80ab6b40cd75a

  Światło fot. Maciej Stobierski

 • upload/e2b6123ca97f92374cc9c49eea84c6c3

  Światło fot. Janusz Musiał

 • upload/ad9fe0a42b4623053db91636e9f0a4fb

  Światło fot. Józef Ligeza

 • upload/6901b865cd8836c6933be08036b9065e

  Globalizm i indywidualność, fot. Andrzej Dudek-Durer

 • upload/986edd18067de62b961fe8ed2f603f3a

 • upload/53eef01eec784008425682b040c21cdc


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS