Grzegorz Jerzy Kosmala · Strefy widzenia

Tematem fotografii Grzegorza Jerzego Kosmali są obiekty z czasów zaprzeszłych, często z zatartą tożsamością i trudną do zrekonstruowania fizycznością. Porzucone przez człowieka i historię, zakorzenione w swoje magiczne miejsca upiornie trwają w niebycie jako prowokacja dla światłoczułego artysty. Wizualne szaleństwo z wykorzystaniem klasycznych sposobów obrazowania stało się metodą na artystyczną prawdę i próbą odpowiedzi na pytanie — czy piękno może obronić nas przed barbarzyństwem egzystencji.

 

 

 

St. Kulawiak, (fragment tekstu do katalogu), lipiec 2016 r.


  • upload/546e9317b876d5bddcf57dd9de6ff603

  • upload/f721bb2c7458b1c29302d3cce063f794


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS