"Dualizm Fotografii" - Ekspozycja w Legnicy

Dualizm fotografii

Wystawa fotografii Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików

Zamek Piastowski w Legnicy

17.11-31.12.2016 r.

Wernisaż - 17.11.2016 r., godz. 16.30


 


 

Zagadnienie istnienia opiera się w myśli wielu filozofów na koncepcji dualizmu dwóch przeciwstawnych, ale uzupełniających się sił, które współistnieją w ruchu ciągłej przemiany. Te dwie substancje tworzą istotę wszechświata. Filozofia chińska nazwała je siłami yin i yang, pierwotnymi bytami, których relacje odnaleźć można w całym wszechświecie. Rozgraniczenie tych przeciwieństw jest niemożliwe, ponieważ ekstremalne skrajności przekształcają się w swoje przeciwieństwa. Ze wspólnej egzystencji przeciwieństw, w wyniku oddziaływania na siebie yin i yang powstaje w świecie natury wszystko: materia i duch, życie i śmierć, biel i czerń, dobro i zło, światło i cień.

Pojęcie dualizmu wpisane jest w istotę fotografii. Kreują ją światło i cień. Ponieważ charakter substancji światła opiera się na dualizmie korpuskularno-falowym, w samej swojej zasadzie fotografia jest dualistyczna. Najpierw powstaje negatyw, a z niego — właściwy obraz. Czarno-biała jest struktura zarówno negatywu, jak i pozytywu. Od momentu pojawienia się w fotografii koloru także i w tej kategorii rozwój fotografii następuje dwutorowo. Dwoista jest zależność od mechanicznej kamery ze spontanicznością kreacji. Współcześnie istnieją równolegle dwa sposoby uzyskania obrazu. Pierwszy to fotografia klasyczna, w której twórcy posługują się negatywem, a główną rolę w procesie powstania odbitki odgrywają procesy fotochemiczne. W fotografii cyfrowej obecność negatywu na kliszy zastąpił obraz digitalny, który funkcjonuje na nośniku cyfrowym, natomiast alchemia fotograficzna coraz częściej wypierana jest przez umiejętności posługiwania się komponentami rzeczywistości wirtualnej.

Wystawa Dualizm fotografii wszystkie wymienione kategorie zawiera. Pokazuje różnorodność postaw i zagadnień formalnych, które bez wyjątku służą do próby opisania świata za pomocą fotografii. Wielka rozmaitość stanowisk i światopoglądów wynika oczywiście ze spotkania ukształtowanych osobowości artystycznych, które wyznają pewne fotograficzne zasady i pozostają im wierne.

 

Joanna Mielech – fragment tekstu do katalogu wystawy pt. Dualizm fotografii

 

 

 

Autorzy: Ewa Andrzejewska, Jan Bortkiewicz, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Tomasz Fronckiewicz, Barbara Górniak, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Daria Ilow, Paweł Janczaruk, Ryszard Kopczyński, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Jacek Lalak, Adam Lesisz, Marek Liksztet, Jarosław Majcher, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, Janusz Moniatowicz, Janusz Musiał, Piotr Maciej Nowak, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Alina Ścibor, Maciej Stawiński, Jerzy Wiklendt, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Wojciech Zawadzki, Waldemar Zieliński

Kurator wystawy – Stanisław Kulawiak

Do tej pory wystawa była eksponowana w Dolnośląskim Centrum Fotografii „Domek Romański” we Wrocławiu, w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie i Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze.

 • upload/6331926f148efb24b0b67addf51d7b38

  wernisaż - fot St Kulawiak

 • upload/8d5f9883ced2691a64b962485b9eeeb5

  wernisaż - fot St Kulawiak

 • upload/80969519c433c2562d82d6b184006464

  wernisaż - fot St Kulawiak

 • upload/514af4be47970658f23d2af19069f7b4

  wernisaż - fot St Kulawiak

 • upload/f2115af0193f909f48ea3afa4caf466c

  wernisaż - fot St Kulawiak

 • upload/270416d1e21b26c6576605e42368647e

  wernisaż - fot St Kulawiak

 • upload/419d316718cc7bb89bd040bdbd374655

  wernisaż - fot St Kulawiak

 • upload/65aab9216c7649794f807ac04f9661b7

  wernisaż - fot St Kulawiak

 • upload/ce536bf21b96a9813faf60066e6bbc22

  fot Stanisław Kulawiak

 • upload/6bfe0ba6ac6fa282ad0ff6028e158caa

  fot Krzysztof Kuczyński

 • upload/32a65d43d2974de733339d340b27c375

  fot Waldemar Grzelak

 • upload/9a3417966c8d0e929b68b128b2f59306

  fot Tomasz Fronckiewicz

 • upload/db318f77a52d501a1525b17f47e4cc79

  fot Andrzej Dudek - Durer

 • upload/e3e69fcf12b04d0272fa43b85e8658b3

  fot Cesław Chwiszczuk

 • upload/1cfd2a7afaf0ddd118532009bc7a4770

 • upload/0bcbc71e5bc361ce4eaf63b559ee9050


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS