Zaproszenie na wystawę poplenerową Wobec miejsca i czasu… V Tradycja i dziedzictwo kulturowe Ziemi Kłodzkiej.2016.

Związek Polskich Artystów Fotografików

Okręg Dolnośląski

 

Plener fotograficzny

 

Wobec miejsca i czasu… V

Tradycja i dziedzictwo kulturowe Ziemi Kłodzkiej

 

Zamek Międzylesie, 10–12 czerwca 2016

 

Plenery fotograficzne organizowane przez Okręg Dolnośląski  Związku Polskich Artystów Fotografików stały się ważnym dla uczestniczących w nich twórców elementem życia artystycznego, być może z potrzeby ducha, z tęsknoty za możliwością przeniesienia się w miejscu i czasie oraz z potrzeby wyzwolenia owego potencjału kreatywnego. Od kilku lat wyzwaniem dla uczestników jest ten sam temat: Wobec miejsca i czasu… — próba zmierzenia się z ideą miejsca i czasu. Wybór tego tematu narzuca się niejako sam, ponieważ obszarem działań artystycznych plenerów są dolnośląskie zamki i pałace, miejsca malownicze z uwagi na wspaniałą architekturę, piękno detalu i związek z naturą. Po plenerach w Książu, na zamku Grodziec oraz w zamku Czocha nad Jeziorem Leśniańskim na miejsce artystycznych peregrynacji wybrany został tym razem zamek w Międzylesiu na Ziemi Kłodzkiej.

(...)

Wystawa Wobec miejsca i czasu… V — Tradycja i dziedzictwo kulturowe Ziemi Kłodzkiej pokazuje, że mimo wielości rozwiązań artystycznych indywidualność twórcy pozostaje bytem osobnym, choć zależnym oczywiście od zewnętrznego świata, miejsca i czasu. Fotografie, które powstają w Międzylesiu, w Grodźcu czy na zamku Książ, są wyrazem konkretnej postawy artystycznej i miejsce, w którym powstaje fotografia, nie ma naprawdę większego znaczenia. Każdy z twórców pozostaje sobą, a indywidualne „ja” zawsze przedstawia osobistą, niepowtarzalną i jedyną artystyczną relację w związku z miejscem i czasem, w których istnieje.

 

Joanna Mielech

 

Artyści

 

Czesław Chwiszczuk, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Tomasz Fronckiewicz,

Ewa Gnus, Barbara Górniak, Waldemar Grzelak, Roman Hlawacz, Stanisław Kulawiak,

Józef Ligęza, Marek Maruszak, Stanisław Michalski, Janusz Piotr Musiał

Piotr Maciej Nowak, Maciej Plewiński, Wojciech Plewiński, Wacław Ropiecki,

Andrzej Rutyna, Stanisław Składanowski, Rafał Warzecha, Marzena Wesołowska,

Marek Wesołowski, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Waldemar Zieliński

 

Wernisaż

 

Zamek Międzylesie, pl. Wolności 42, 57-530 Międzylesie

28.10.2016 r., godz. 1800

 

Działania artystyczne realizowane przez Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski we współpracy z Zamkiem Międzylesie oraz Gminą Międzylesie, finansowane

z grantu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Patronat honorowy Pana Tomasza Korczaka – Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie.

 

Pełny katalog wystawy jest dostępny pod tym adresem :

http://www.zpaf.pl/site_media/uploads/dokumenty/odzpaf_plener_miedzylesie_katalog.pdf

  • upload/cc69dd6ccffa42d9d17fd08de81869bf

    fot. Stanisław Kulawiak

  • upload/72a47e89604b58d3a6c848ee5f3be5d1


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS